Om Manifestsenteret

Vi har samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst innen psykisk helsevern og TSB.

Vi har samarbeidsavtale med Helse Nord innen TSB.

Klinisk personale består av:

 • Psykiatere
 • psykologspesialister
 • psykologer
 • sykepleiere
 • vernepleiere
 • sosionomer
 • barnevernspedagog
 • hjelpepleiere
 • aktivitetsterapeuter
 • familieterapeut
 • miljøterapeuter og medarbeidere med brukererfaring.
  Svært mange med spesialkompetanse og tilleggsutdannelser.

Avdeling 1

Avdeling 1 har inntil 12 plasser for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB , fagområde «Rus»). Avdelingen mottar primært pasienter til utredning og behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser. Behandlingstiden er inntil 6 måneder.

 

Behandlingen på avdeling 1 er målorientert. Behandlingstilbudet innebærer hovedsakelig miljøterapi, gruppeterapi og individualterapi.

 

Behandlingsmetoder vi anvender er blant annet motiverende intervju, kognitiv terapi, mentalisering og mindfulness

Avdeling-2

Avdeling 2 har til sammen 10 plasser for pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen mottar primært pasienter til utredning og behandling av psykiske lidelser og samtidig rusavhengighet. Behandlingstiden er inntil 9 måneder.

 

Behandlingen på Avdeling 2 er i stor grad fokusert på å bedre pasientenes sosiale ferdigheter og evne til følelsesregulering. Det forventes at pasienten tar ansvar og deltar aktivt i egen behandling. Gruppeterapi er en sentral del av behandlingen.

 

Vi anvender behandlingsprinsipper fra blant annet kognitiv terapi, mentalisering, motiverende intervju, mindfulness, samt generell gruppepsykologi.

Avdeling-3

Avdeling 3 har til sammen 10 plasser for pasienter underlagt psykisk helsevern. Avdelingen mottar primært pasienter til utredning, behandling og stabilisering av psykoselidelser og samtidig rusavhengighet. Behandlingstiden er inntil 9 måneder.

 

Behandlingen på avdeling 3 er i stor grad fokusert rundt miljøterapi med individuell oppfølging for den enkelte pasient, individuell terapi og gruppeterapi. Vi jobber med mestring og pasientens ressurser, forsøker å optimalisere medikamentell behandling, fokuserer på symptommestring og trening på ADL ferdigheter.

 

Behandlingsmetoder vi anvender er blant annet kognitiv terapi, motiverende intervju, løsningsfokusert tilnærming og mindfulness.