Hvordan søke eller henvise til Manifestseteret

Pasienter innen psykisk helsevern - Helse Sør-Øst

Ventetider:

Spørsmål kan rettes til inntaksansvarlig Arild Bodin, tlf.: 31 29 76 78

 

Henvisning med evt. relevante vedlegg (tidligere epikriser, utredningsrapporter, miljørapporter mm.) kan skrives av fastlege eller spesialisthelsetjenesten og sendes pasientens lokale DPS for rettighetsvurdering. DPS videresender rettighetsvurdert henvisning til Manifestsenteret.

 

Ved henvisning av pasient med tidligere voldshistorikk bør voldsrisikovurdering vedlegges.

 

Det er dessuten ønskelig at individuell plan vedlegges henvisningen.

Pasienter innen TSB - Helse Sør-Øst

0 Ventetid (avdeling 1) se www.frittsykehusvalg.no

Henvisning med evt. relevante vedlegg (tidligere epikriser, utredningsrapporter, miljørapporter mm.)

 

kan skrives av: fastlege, DPS, NAV eller ruspoliklinikk og sendes den sentrale vurdering/ koordineringsenhet i det enkelte HF. Vurderings/koordineringsenheten sender vurdert henvisning til Manifestsenteret.

 

Ved henvisning av pasient med tidligere voldshistorikk bør voldsrisikovurdering vedlegges.

 

Det er dessuten ønskelig at individuell plan vedlegges henvisningen.

Soning etter Straffegjennomføringsloven §12

Manifestsenteret er godkjent for behandling etter strgjfl. §12. Dette gjelder både pasienter innen psykisk helsevern og innen TSB. For søknad om soning jfr. Strgjfl. §12 forutsettes det at vedtak fra kriminalomsorgen foreligger.

Organisering av de ulike vurderings/ koordineringsenheter for TSB innen Helse Sør-Øst

Sykehuset Østfold: Sentral koordinering
Sykehuset Innlandet: Det enkelte DPS/ ruspoliklinikk er ansvarlig
Akershus universitetssykehus: Sentral koordinering
Oslo Universitetssykehus: Sentral koordinering
Vestre Viken: Sentral koordinering
Vestfold og Telemark: Blanding av sentral koordinering og at det enkelte DPS/ ruspoliklinikk er ansvarlig
Sørlandet sykehus: Sentral koordinering

Pasienter innen TSB - Helse Nord

Henvisning med evt. relevante vedlegg (tidligere epikriser, utredningsrapporter, miljørapporter mm.) kan skrives av: fastlege, DPS, NAV, sosialtjeneste eller ruspoliklinikk, og sendes den sentrale vurdering/ koordineringsenhet. Vurderings/koordineringsenheten sender vurdert henvisning til Manifestsenteret. Ved henvisning av pasient med tidligere voldshistorikk bør voldsrisikovurdering vedlegges. Det er dessuten ønskelig at individuell plan vedlegges henvisningen.

Organisering av de ulike vurderings/ koordineringsenheter for TSB innen Helse Nord

Universitetssykehuset Sentral koordinering
Nord Nordlandssykehuset Sentral koordinering
Helgelandssykehuset Sentral koordinering
Helse Finnmark Sentral koordinering

Pasienter fra andre helseforetak

Henvisning med evt. relevante vedlegg (tidligere epikriser, utredningsrapporter, miljørapporter mm.) kan skrives av fastlege, spesialisthelsetjenesten, NAV, sosialtjeneste, DPS eller andre og sendes direkte til Manifestsenteret v/ inntaksteamet.

Henvisning forutsetter en rettighetsvurdering, samt betalingsgaranti fra pasientens helseforetak.

 

Ved henvisning av pasient med tidligere voldshistorikk bør voldsrisikovurdering vedlegges.

Mottatte henvisninger behandles i ukentlige inntaksmøter.

Det er dessuten ønskelig at individuell plan vedlegges henvisningen.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Manifestsenteret ved inntaksansvarlig Arild Bodin, telefon 31 29 76 78