Aktiviteter

Manifestsenteret vektlegger bevisstgjøring av helsegevinster knyttet til fysisk aktivitet. Regelmessig mosjon kan bl.a. bidra til reduksjon av russug, angst og depresjon. Det vil dessuten kunne bidra til bedret selvbilde, kroppskontroll og søvnmønster.

 

Vårt tilbud inneholder tilpasset og variert fysisk aktivitet, og vi har en egen aktivitetsavdeling med treningssal og utstyr for styrke- og utholdenhetstrening. Trening i sal foregår etter avtale.  Utendørs har vi etablert fotballbane.

 

Det tilrettelegges gruppe- og individuelt baserte treningsopplegg relatert til den enkelte pasients tilstand og mestringsnivå.

I samarbeid med Buskerud Buskerud Jeger- og fiskerforening arrangeres det spennende friluftsaktiviteter annenhver fredag.