Manifestsenteret er en ideell stiftelse som tilbyr frivillig, integrert behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

Behandlingstilbudet

  • Gruppebasert undervisning / terapi
  • Individuell terapi
  • Miljøterapi
  • Medikamentell behandling
  • Fysiske aktiviteter
  • Kulturelle tiltak og sosiale aktiviteter
  • Samhandling med førstelinjetjenesten
  • Familiekurs

Les mer

Fysisk aktivitet

Manifestsenteret vektlegger bevisstgjøring av helsegevinster knyttet til fysisk aktivitet. Vårt tilbud inneholder gruppe- og individuelt baserte treningsopplegg relatert til den enkelte pasients tilstand og mestringsnivå.

Visjon og verdier

Manifestsenteret skal være en ledende aktør på utredning og behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse- dvs. ROP-lidelser.

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende institusjon og våre styrende verdier er kunnskap, håp og respekt.

Tillitsskapende holdninger, gode relasjonsferdigheter og positive mestringsopplevelser vektlegges i behandlingen.

manifestsenteret